נגישות תחנות אוטובוס

שירות תחבורה ציבורית הוא אחד המרכיבים החשובים להשגת חברה שוויונית מכשולי הנגישות בתחנות אוטובוס ובדרכי הגישה אל התחנה וממנה אינם מאפשרים לאנשים עם מוגבלות להשתמש באוטובוס.

מטרת החוק והתקנות להסדרת נגישות בשרותי תחבורה ציבורית הינה לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתמש בשרותי התחבורה הציבורית באופן שוויוני מכובד ועצמאי כחלק בלתי נפרד מכלל הציבור.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – הסדרת נגישות לשרותי תחבורה ציבורית התשס"ג 2003 מחייבות רשות מקומית להנגיש תחנות וסככות המתנה המוצבות ברחובות בתחום שיפוטה . חובת ההנגשה חלה וכוללת את סביבת התחנה והדרך אליה. תקן ישראלי 1918 חלק 1


אנו מבצעים : פיקוח ואו ביצוע
  • סקירת נגישות לתחנות האוטובוס הכולל דו"ח מפורט לכל תחנה ומסכם
  • דו"ח אומדנים לביצוע
  • פיקוח מקצועי בשטח של הנגשת התחנות
  • ביצוע מקצועי של הנמכות מדרכה וסימון לעיוורים

WW3 פיתוח אתרים נגישיםהצהרת נגישות

Level AA conformance, 
					  W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0